Vad är Pact Act?

Pact Act står kort och gott för Prevent All Cigarette (PACT) Act och skrevs under så sent som sommaren 2011 av President Barack Obama. Lagens syfte var att begränsa försäljningen av tobak på nätet. Denna lag är en amerikansk lag som endast påverkar kunder i USA och gäller då all form av tobak.

Pact Act

Pact Act handlar alltså om att begränsa möjligheten för kunder att handla tobak på nätet. Detta bla genom att:

# All form av snusförsäljning (och all annan tobak också för den delen) måste betala tobaksskatt.

# Amerikanska posten, US Postal Service, får inte hantera tobaksprodukter (med vissa undantag för väpnade styrkor som tjänstgör i utlandet).

# Alla snusprodukter och liknande måste vara märkta med korrekta varningstexter om möjliga hälsoriserk.

I korthet har alltså lagen utformats så att amerikanska staten kan ta upp federal skatt på tobak samtidigt som man gör det svårare för minderåriga att handla snus.

Hur påverkar detta mig som kund i USA?

Fysisk försäljning i butik blir inte påverkad av Pact Act. Men för att kunna köpa riktigt svenskt snus är det i de flesta fallen fortfarande internet som är lösningen.

United States Postal Service får inte längre hantera tobak, däribland snus. Därför kan leveranser till USA endast ske med UPS (United Parcel Service) ett publikt börsnoterat företag.

Ytterligare delar är att man som kund inte får beställa mer än 10 pounds vid varje enskild beställning. Mottagaren måste också vara över 18 år för att kunna vara mottagare av snuset.

Och jag som handlar på SnusDirect?

För kunder som beställer på SnusDirect.com ansvarar vi för att federal tobaksskatt blir betald. Vi skickar som alernativet DDP - Delivery & Duty Paid. Som extra ålderskontroll kräver vi också så kallad vuxen persons underskrift på våra försändelser med UPS. Dessutom är våra försändelser märkta med amerikanska varningstexter i enlighet med FDA (Food and Drug Administration.