Europeiska Unionens förbud mot snus

EUs förbud mot snus

Sverige har genom historien haft sin alldeles egna typ av tobak, nämligen snus. Snus skiljer sig från snuff, som dras upp genom näsan, från tuggtobak, som tuggas i munnen, och från cigaretter. Snus varken tuggas eller inandas, utan är en tobaksprodukt som placeras munnen och väl där under läppen. Nikotinet som avges från snuset tas sedan upp av munnens slemhinnor. Till skillnad mot tex rökning, som även innebär passiv rökning för omgivningen och tuggtobak, som måste spottas ut, är snus en mer diskret typ av tobak och något som inte heller påverkar omgivningen.

EU's förbud mot snus

År 1995 blev Sverige medlem av den Europeiska Unionen, EU. Men redan 1992 hade EU förbjudit all form av munsnus och då särskilt riktat in sig på just snus. Som underlag angav man:

att snus är en ny tobaksprodukt som inte bör finnas inom EU

att snus ger muncancer

Lite komiskt kan tyckas att produkten uppfattades som ny då den använts i Sverige i över 150 år. Vad gäller cancerrisken så togs denna varningstext bort redan 2001, då det inte finns något vetenskapligt stöd för uppfattningen att Svenskt Snus enligt ger en förhöjd risk för cancer.

I samband med Sveriges inträde i EU blev snuset undantaget för just detta förbud vilket i korthet innebar att Sverige även i framtiden skulle få tillverka och sälja snus inom landet men att all försäljning till andras EU-länder var förbjuden.

När EU grundades var just en av anledningarna fri rörligthet av varor och tjänster fritt över gränserna. Det kan därför kännas konstigt att just snus inte har denna typ av "frihet" inom den Europeiska Unionen - inte minst då andra tobaksprodukter har betydligt större frihet än just vårt svenska snus.

Kan man köpa snus online?

Det är olagligt att sälja snus på nätet till andra EU-länder. Innan lagen ändras till fördel för Sverige så kommer ej heller detta att ändras.

Vi på SnusDirect.com följer självklart gällande regelverk och säljer därför inte snus till länder inom EU. Snus kan bara beställas över disk i Sverige och online endast till länder utanför den Europeiska Unionen.

Ljuset i mörkret för snuset på EU-nivå är att frågan ständigt drivs på det europeiska planet. Kanske kommer vi i framtiden att få se lagändringar som möjliggör att snus skall bli tillgänligt i hela EU. Det är i alla fall något vi på SnusDirect.com hoppas på.