Starkt snus

Starkt snus

Starkt snus

Det finns drygt en miljon snusare i Sverige, varav 80 procent är män och 20 procent är kvinnor. Tittar man på vad som snusas i hela Sverige, är det mer populärt att snusa lössnus i norr, medan man i söder föredrar smaksatt snus i miniportioner. Förr fanns det bara lössnus, men allteftersom marknaden tog fart igen har man utvecklat fler varianter för att tillgodose fler behov. Idag kan man välja mellan lössnus och portionssnus i olika format. Skillnaden är att portionssnus inte rinner lika mycket som lössnus och att det ligger i små färdig portionerade påsar som gör de båda enkla att placera under läppen samt mindre rinniga. Portionerat snus existerar i många olika format och smaker, från ett smaksatt mint snus i långsmala påsar till ett traditionellt snus med stark tobakssmak i stora, fylliga påsar. Som tur är kan man även välja mellan olika styrkor – kanske passar olika halter olika tillfällen? De flesta väljer normal styrka, men det finns även starkt och extra starkt snus för de som känner att de vill ha en större effekt. Vad som är starkt och inte starkt, är naturligtvis väldigt individuellt, men det viktiga är att man inte ska stirra sig blind på mängden nikotin i snuset, eftersom det inte är nikotinhalten som avgör om ett snus är starkt eller inte, utan det är en kombination av olika faktorer. Både dina egna och snusets.

Nikotinhalten

Nikotinhalten i snus ligger ofta mellan cirka 0,75 procent och 3 procent, men ett starkt snus behöver inte nödvändigtvis innehålla mer nikotin än normalt snus. Ibland kan ett starkt snus till och med innehålla mindre nikotin än ett normalt snus. Hur är det möjligt? Jo, det är inte mängden nikotin i en produkt som avgör om det är starkt eller inte, utan hur man upplever den och det är det tillverkarna går efter när de sätter ut styrkan på snuset. Även om ett snus har hög nikotinhalt kan det vara normal starkt och det beror bland annat på mängden nikotin som friges och tas upp av kroppen och det i sig är beroende av olika faktorer.

Avgörande faktorer

Idag tillverkas snus som är normalt, starkt och extra starkt. När tillverkaren bestämmer vilken styrka ett snus ska ha, tar man hänsyn till helhetsbilden. Det finns en rad olika faktorer, förutom mängden nikotin, som avgör vilken styrka snuset får. Det är faktorer som format, fuktighet, pH-värde och smak. Desto fuktigare ett snus är, desto bättre tas det upp av kroppen. Därför kan lössnus ha lägre mängd nikotin, jämfört med portionssnus, då lössnus är mycket fuktigare. Det finns portionssnus som är både fuktiga och torra. De torra, som heter white, ger en jämnare och längre nikotin frisättning och de våta kan jämföras med lössnus. pH är också en viktig faktor, då högt pH-värde på snuset bidrar till ett större upptag av nikotin medans ett lågt pH-värde orsakar långsammare upptagning av kroppen. Om ni har undrat över varför snus förvaras i kyl, är detta anledningen - fukt och pH bevaras helt enkelt bättre i kyla än i rumstemperatur. Förutom de rent faktiska faktorerna, finns de mänskliga faktorerna, som också spelar en roll i hur snus upplevs och det är naturligtvis på vilket sätt vi snusar, hur ofta och hur vår salivproduktion ser ut, liksom pH i saliven.

Innehåll

Snus tillhör livsmedelskategorin och regleras därför starkt av livsmedelslagstiftningen. Det finns stränga krav på vad snus får innehålla och hur höga halter av farliga ämnen det får finnas. Snus innehåller tobak, vatten, salt, medel för att bevara fuktigheten, surhetsreglerande medel för att hålla ett bra pH och aromer som ger smak och doft. Aromerna kan vara både naturliga och syntetiska. En del produkter innehåller även sötningsmedel och växtfiber. Tobaksplantan innehåller lite socker i sig, men förutom det tillsätter man inte socker, förutom då i speciella fall när man är ute efter att framhäva vissa smaker. Växtfibrer används som fyllnad och gör snuset mjukare.

Läs mermindre