Lundgrens

Lundgrens

Unik innovation

Lundgrens är ett svenskt kvalitetssnus med en lång och gedigen historia. Snuset finns i ett stort antal former och smaker som borde passa de flesta som vill njuta av en god prilla. Lundgrens snus är definitivt ett val för de som vill ha ett snus med en lång anrik historia som dateras tillbaka enda till då de första snustillverkarna började dyka upp i Sverige. Man kan kanske hävda att ett snus inte automatiskt blir bra bara för att tillverkaren har lång erfarenhet, fast å andra sidan är det väl en rimlig tanke att lång erfarenhet ger bättre produkter, och Lundgrens snus tillverkas av en leverantör med extremt lång erfarenhet, nämligen Lundgren och Fiedler.

Lundgrens snus

Lundgrens snus tillverkas nu på i princip samma sätt som för 200 år sedan. Huvudingredienserna är tobak, salt och vatten. Hemligheten bakom ett bra snus ligger väldigt mycket i kunskapen att välja ut bra tobak. För Lundgrens snus används många olika tobakssorter, där andelen av olika sorter dessutom varierar beroende på hur skörden varit ett visst år. Bra tobak är inte bara tobaksplantor som växt på ett visst sätt, utan också hur tobaksplantan behandlats efter skörden. Det är de översta bladen som ger den bästa tobaken.

Till Lundgrens snus används tobak från i stort sett hela världen, men tobak från Nord- och Sydamerika, södra Afrika och Asien dominerar.

Smaksättning

De utvalda tobakssorterna mals ner till en pulverliknande konsistens, och här sker sedan smaksättning av tobaken. Många olika oljor kan användas vid smaksättningen, och blandningen av tobakssorter och oljor ger varje snus sin alldeles specifika karaktär. Man kan också välja olika grovlek på malningen, som tillsammans med smaksättningen ger olika karaktär.

Snus finns ju både som lös-snus och portionsförpackat. Lundgrens lägger ner stor möda på att hitta bra material till förpackning av snus i portion. Förpackningen skall ju dels hålla ihop prillan på ett bra sätt, dels medge att aromämnen kommer ut utan hinder. Lundgrens snus har verkligen lyckats med att hitta ett bra förpackningsmaterial.

Lundgrens har också ”förbakade prillor”. Det är lössnus, som formats till färdiga prillor, redo att läggas in. Man får den fulla smaken av lössnus utan risken för att snuset börjar rinna.

Lite historia

År 1783 får skräddarmästare Samuel Fiedler tillstånd att starta snustillverkning, i huvudsak med inhemska råvaror. Tyvärr avlider Samuel Fiedler redan 1804, och änkan och sönerna övertog firman. Det gick inte helt enkelt, och år 1835 erbjöd sig August Fredrik Lundgren att bli kompanjon. Tillsammans bildar de nu Fiedler & Lundgren. Tyvärr dör Fiedler i tyfus, men Lundgren driver företaget vidare och behåller Fiedlers namn i företaget. Affärerna gick mycket bra, i mitten på 1800-talet var man uppe i över 30 anställda. 1865 överlåter Fredrik Lundgren företaget på två medarbetare, och därmed finns släkterna Fiedler och Lundgren bara kvar i firmanamnet. I början av 1900-talet tvingades företaget flytta till Danmark, eftersom Tobaksmonopolet hade ensamrätt på tillverkning av tobak. I början av 2000-talet återkommer Fiedler & Lundgren till Sverige, fast den här gången till Malmö. I dagsläget är Fiedler & Lundgren ett företag med ca 100 anställda, som alltså tillverkat kvalitetssnus i över 200 år.

Är inte snus farligt?

Det finns mycket undersökningar om tobak, och man kan nog tryggt säga att jämfört med rökning är snus mycket mindre farligt. Det finns olika undersökningar om snus, varav en del pekar på skaderisker, andra finner ingen direkt koppling till skador. Som alltid gäller nog att ett överdrivet bruk inte är så lyckat. Det gäller ju det mesta i livet, att lagom är bäst.

Läs mermindre