Skruf snus

Skruf snus

Skruf snus kom först ut på den svenska marknaden i början av 2000-talet. Snuset var ett resultat av de två vännerna Jonas Engwall och Adam Gillbergs vision om att skapa ett helt nytt snusmärke. Resultatet blev Skruf snus.

Starkt snus från Småland

Idag finns Skruf i en rad olika förpackningar och utformningar. Något som ibland kännetecknar snuset är att snuset många gånger är starkare än vanligt snus. Skruf Xtra stark är troligtvis det starkaste snuset som finns på marknaden idag.

Skruf snus finns både som lössnus och portionssnus. Portionssnuset återfinns i en mängd olika smaker och ett populärt inslag är de sk. slim-portionspåsarna.

Idag ägs Skruf Snus av det internationella bolaget Imperial Tobacco Inc där även Knox snus ingår i familjen. Tillverkningen sker dock, precis som tidigare, i svenska Småland.

Läs mermindre