Hur snusar man?

I Sverige är fenomenet med snuset utbrett och är ett mycket vanligt tobaksalternativ. Helt rökfritt dessutom. Idag är snuset mer och mer utbrett och fler människor står sig frågande till hur detta tobaksalternativ används. De flesta vet säkert hur man gör när man röker - men hur gör man när man snusar?

Olika sorters snus

Snus finns tillgängligt i två olika varianter, lössnus och portionsförpackade snussorter och kan vara fuktigt eller delvis fuktigt. Enkelt kan man säga att snus består av tobak, vatten och smakämnen. Lössnuset ligger sedan löst i dosor medans portionssnuset ligger förpackat i påsar, som i mångt och mycket liknar tepåsar, som väl i munnen förmedlar en smakupplevelse.

Utan spott och rök är snus ett tobaksalternativ som även innehåller nikotin. Vilket gör att snus ofta kan vara ett alternativ för människor som försöker sluta röka.

Ta en lössnus

# Öppna snusdosan
# Stoppa din tumme och pekfinger i snusdosan
# Forma en mindre mängd till en prilla
# Lyft den ur dosan
# Lyft på övre läppen på ena sidan
# Placera den formade snusen under läppen

Är detta din första lössnus så kommer du troligen känna viss svindel.

Hur snusar man lössnus

Portionssnus

Portionssnus är förpackade och är därmed enklare att bära med sig och dessutom behöver du heller inte smutsa ner dina fingrar. Portionssnus finns i tre olika storlekar, mini, large och maxi. Mini innehåller 0,5 gram per påse, large ungefär 1 gram och maxi ungefär 1,5 gram.

För att ta en portionssnus tar du den helt enkelt mellan din tumme och pekfinger och lägger den under övre läppen och känn hur påsen gradvis släpper sin smak.

Hur snusar man portionssnus