Tull & skatter

Du som kund är ansvarig för att säkerställa att produkten lagligen kan importeras till destinationslandet. När du beställer från Snus Direct räknas du som importör, och du måste följa alla destinationslandets lagar och bestämmelser. Beställningar till andra länder än Sverige kan medföra punktskatter, tullavgifter och ytterligare avgifter pålagda av destinationslandet. Mottagare av internationella leveranser kan påläggas sådana punktskatter, tullavgifter och ytterligare avgifter, som vanligen läggs på när beställningen når ditt land. Alla avgifter för paket som fastnar i tullen åligger dig som kund att betala; vi kan ej kontrollera dessa avgifter eller förutsäga vad de kan bli. Tullregler varierar kraftigt mellan olika länder; kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information. I de fall tullen begagnar sig av särskilda förfaranden kan fördröjningar utöver våra uppskattade leveranstider uppstå.

Kunder i USA

Snus Direct betalar statlig tobaksskatt och tullavgifter för kunder som beställer till USA.

Samtliga leveranser skickas med UPS Express Saver DDP (delivery & duty paid), vilket innebär att alla fraktkostnader redan inkluderar skatter och tullavgifter vid beställning.

Kunder inom EU

Snus Direct säljer inte snus till någon destination inom EU.