Göteborgs Prima Fint snus

Göteborgs Prima Fint är ett av de äldsta snussorterna vars recept inte förändrats på hundra år. Ett finmalet snus med en kraftig tobakskaraktär samt tydliga inslag av rök.

Ostört i hundra år

1826 levde det i Göteborg en man som hette Eric Mellgren. Han var en helt vanlig köpman som levde på att distribuera kaffe, kakao och kryddor. Men detta år fick han tillåtelse att börja tillverka snus.
Företaget var litet. Eric hade bara en anställd. När han blev gammal och fick svårt att sköta företaget tog sonen Johan August Mellgren över. Han fick fart på verksamheten och strax fanns det en ångmaskin och kring 60 anställda i verksamheten som nu var en liten fabrik.

Tiden gick. E. Mellgren & Son fortsatte sitt värv med att tillverka och distribuera snus som cigarrtobak. Ute i Europa var man övertygade om att man levde i den bästa av tider.
Nationalromantiken var en dröm som enade människor att med raka ryggar känna stolthet för sina hemländer.
Men drömmen blev till en mardröm i och med skotten i Sarajevo.
Det som senare kom att kallas det första världskriget lamslog världen i en besinningslös påminnelse om att fosterlandskänslans stolthet fött ett hänsynslöshat hat mot andra kulturer.
När krutröken la sig över skyttegravarna förstod människor att nationalismen hade svikit dem. I vakuumet som uppstod skrek människor efter något att fylla ut tomrummet.

Så såg världen ut när ett av Mellgrens recept, Göteborgs Prima Fint Nr 930 lanserades. Ett finmalet lössnus av absolut högsta kvalitet som skulle lindra människor och påminna att allt inte var illa ställt i världen. Det är minnet av den tröst som snuset gav som gör att Göteborgs Prima Fint inte förändrat sitt varumärke sedan 1919.

Göteborgs Prima Fint är ett premiumsnus för finsmakaren. Ett finmalet lössnus som har en kraftig tobakskaraktär med tydliga inslag av rök, aningen torkad frukt och svagt sött nypon.

Läs mermindre